שלג שחור – 2015

  • מראה הצבה

שלג שחור
מיצג משותף לרויטל לסיק ודרורה דקל במסגרת פרויקט "מחוץ למקום".
טקסט  >>
הזמנה לפרויקט מחוץ למקום  >>
הודעה לעיתונות  >>
מבוא לקטלוג  >>
קטלוג מחוץ למקום  >>