שמ-לה: מחשבות על כסות – 2011

  • קרינולינה, מבט צד, 200/160/80 סמ'

שמ-לה: מחשבות על כסות
14.5.11 – 20.8.11
התערוכה בוחנת את השימוש שעושים אמנים עכשוויים בכסות ומציגה את השמלה כחפץ, כאובייקט שהוצא מהקשרו.
תקציר >>
הזמנה  >>
כתבה בהארץ, סמדר שפי  >>
פיתוי הקרינולינה, saloona  >>
עכבר העיר  >>