רישומים 2

  • אמנות מנוונת, דיו רישום עפרון על נייר קוזו מעשה ידיי, 34/28 סמ'

רישומים 1
רישומים 2  >>
מחווה לפינה באוש  >>
רישומים 2
הרישומים נוצרו כהמשך לרצף יצירה של שתי הסדרות: טרילוגיה ו- Xטריטוריה.
סדרות שעסקו בהתכתבותי עם עיזבון אמי.
טקסט מלא >>