מחווה לפינה באוש

  • צילום זירוקס של מעטפה מתוך מכתבי עזבון אמי, קולאז', רישום בעפרון ועט, 30/31 סמ'

רישומים 1
רישומים 2  >>
מחווה לפינה באוש  >>
מחווה לפינה באוש
פינה באוש עבורי היא דמות להשראה.
היא ידעה לעשות עם הגוף, החלל והמוסיקה משהו גדול מהחיים.
טקסט מלא >>