צילומי רוע

  • צילום כפה אדומה, 2004

ספר סקיצות
מכתבים אדומים  >>
ספר כפה אדומה  >>
פיסול כפה אדומה  >>
צילומי רוע  >>

טרילוגיה, צילומי רוע
בגוף העבודות השלישי בסדרה "צילומי רוע" פנתה דרורה דקל למדיום הצילום.
טקסט מלא >>