פיסול כפה אדומה

  • זאב וכפה אדומה, פרט מאובייקט פיסולי