מכתבים אדומים

  • גלויה מדורה, כיפה אדומה בחזית תחנת הרכבת הצפון מערבית בוינה