רישומים – 2008

  • דיוקן עצמי, 2008, נייר משי, קולאז', דיו עט, ספריי שחור 56/37 סמ'

רישומים 1
רישומים 2  >>
מחווה לפינה באוש  >>
טקסט פינה באוש >>
רישומים 1
הרישומים נוצרו כהמשך לרצף יצירה של שתי הסדרות: טרילוגיה ו- Xטריטוריה.
סדרות שעסקו בהתכתבותי עם עיזבון אמי.