קו התפר – 2018

  • גלריה מכאן,מבט על החלל

הזמנה  >>
טקסט  >>
דף גלריה מכאן בקטלוג  >>
קו התפר – החומר הדביק הזה שאנו מכנים זהות פריד אבו שקרה- אוצר התערוכה