מצב נתון – 2018

  • מבט בתערוכה

הזמנה  >>
טקסט  >>
תערוכת הגלריה השיתופית כברי בגלריה בנימין בת"א, אוצרת: ג'וזיאן ונונו