ליקוי – 2013

הזמנה  >>
ליקוי
18.1.13 – 9.2.13
שתי עבודות וידיאו: העבודה "אובססיה-אגרסיה-רגרסיה", 2010 היא חלקה הראשון של טרילוגיה.
החלק השני בטרילוגיה שמוקרן בבארי לראשונה הוא העבודה – "ליקוי".
הודעה לעיתונות  >>
דף גלריה  >>
תהליך הכנת- ליקוי /וידיאו ארט  >>
וידאו: אובססיה, רגרסיה, אגרסיה
ליקוי - יצירת וידאו ארט >>
וידיאו ליקוי ביוטיוב >>
וידיאו ציפור ירח >>