האדום האדום הזה – 2018

  • מבט מחלל התערוכה

הזמנה  >>
טקסט  >>
האדום האדום הזה, סדנת התחריט ע"ש גוטסמן בקיבוץ כברי, 2018